Arhiva treninga

 • Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza)

  Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV. Uputstvo sadrži objašnjenja sa primerima na više od 180 strana, pa je osnovna svrha treninga da skrenemo pažnju na najvažnije, imajući u vidu da smo tokom prošle godine (na treninzima i u časopisu) već dali precizne instrukcije u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. Na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a. Druga tema treninga jeste oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima čija primena počinje 1. aprila 2018. godine.
  21. 3. 2018.
 • Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera)

  Poreska uprava objavila je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV. Uputstvo sadrži objašnjenja sa primerima na više od 180 strana, pa je osnovna svrha treninga da skrenemo pažnju na najvažnije, imajući u vidu da smo tokom prošle godine (na treninzima i u časopisu) već dali precizne instrukcije u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. Na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a. Druga tema treninga jeste oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom po odbitku u skladu sa novim pravilima čija primena počinje 1. aprila 2018. godine.
  20. 3. 2018.
 • Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)

  Tema treninga jeste utvrđivanje poreza na imovinu u tzv. statici za 2018. godinu. Propisi iz oblasti poreza na imovinu još uvek nisu menjani, pa je trening koncipiran tako da se na osnovu primera iz prakse prikažu pravila iskazivanja podataka u poreskoj prijavi. Rok za dostavljanje poreske prijave, odnosno utvrđivanje poreza na imovinu je 31. mart (odnosno 2. april) 2018. godine. Osim poreza na imovinu u tzv. statici, trening je posvećen i specifičnim pitanjima iz oblasti poreza na prenos apsolutnih prava (pre svega kod prenosa nepokretnosti).
  16. 3. 2018.
 • Oporezivanje ličnih primanja (obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica)

  Tema treninga jeste praktična primena Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih srodnih propisa. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja u oblasti obračuna poreza i doprinosa na prihode zaposlenih i drugih fizičkih lica.
  22. 2. 2018.
 • Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu (jednodnevni seminar)

  Poreska kancelarija Tatić organizuje seminare o godišnjem finansijskom izveštaju, utvrđivanju poreza na dobit i drugim poreskim aktuelnostima. Beogradu seminar je dvodnevni, dok je u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu jednodnevni.
  ZR, KG, NI, SU, NS: 23. 1. do 1. 2.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter