Arhiva treninga

 • Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu

  Trening je posvećen detaljnoj analizi poreskog bilansa, odnosno primeni pravila u pogledu priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2017. godinu. Do početka treninga biće poznate izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se delimično primenjivati već prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu. Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.
  13. 12. 2017.
 • Porezi i računovodstvo - aktuelnosti (besplatni promotivni seminari: ZR, NI, NS, BG, KG, UŽ, SU)

  Povodom aktuelnog trenutka u propisima iz oblasti poreza i računovodstva, kao i uobičajenih tema koje su aktuelne krajem godine, Poreska kancelarija Tatić organizuje besplatne (promotivne) seminare u 7 gradova. Seminari su promotivnog karaktera jer ćemo na njima predstaviti paket pretplate na časopis Porezi i računovodstvo za 2018. godinu i pozvati učesnike da se blagovremeno pretplate.
  od 9. do 28. 11.
 • Pravila priznavanja prihoda (primena novog MSFI 15, IFRIC Tumačenja 22 i drugih MSFI)

  1. januara 2018. godine počinje primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima. Osim priznavanja prihoda od prodaje, na treningu će biti objašnjena pravila priznavanja prihoda, kao i rashoda i imovine u slučaju kada je plaćen avans u stranoj valuti, u skladu sa novim IFRIC Tumačenjem 22. Daćemo osvrt i na priznavanje prihoda po osnovu državnih davanja u skladu sa MRS 20, kao i nekih drugih transakcija.
  7. 11. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (finalni trening)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  31. 10. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (peti trening)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  26. 10. 2017.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter