Arhiva treninga

 • Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu (jednodnevni seminar)

  Poreska kancelarija Tatić organizuje seminare o godišnjem finansijskom izveštaju, utvrđivanju poreza na dobit i drugim poreskim aktuelnostima. Beogradu seminar je dvodnevni, dok je u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu jednodnevni.
  ZR, KG, NI, SU, NS: 23. 1. do 1. 2.
 • Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2017. godinu (dvodnevni seminar)

  Poreska kancelarija Tatić organizuje seminare o godišnjem finansijskom izveštaju, utvrđivanju poreza na dobit i drugim poreskim aktuelnostima. Beogradu seminar je dvodnevni, dok je u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu jednodnevni.
  Beograd: 24. i 25. januar
 • Izmene i dopune poreskih zakona (repriza)

  Tokom decembra biće izvršene izmene i dopune skoro svih poreskih zakona koje će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2018. godine. Izmenama Zakona o PDV-u biće odložena primena novog Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. jula 2018. godine. Osim toga, očekuju se vrlo značajne izmene u oblasti poreza na dobit, poreza na dohodak građana i drugih poreskih zakona.
  22. 12. 2017.
 • Izmene i dopune poreskih zakona (premijera)

  Tokom decembra biće izvršene izmene i dopune skoro svih poreskih zakona koje će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2018. godine. Izmenama Zakona o PDV-u biće odložena primena novog Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. jula 2018. godine. Osim toga, očekuju se vrlo značajne izmene u oblasti poreza na dobit, poreza na dohodak građana i drugih poreskih zakona.
  21. 12. 2017.
 • Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu

  Trening je posvećen detaljnoj analizi poreskog bilansa, odnosno primeni pravila u pogledu priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2017. godinu. Do početka treninga biće poznate izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se delimično primenjivati već prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu. Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.
  13. 12. 2017.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter