Arhiva treninga

 • Izmene i dopune poreskih zakona (repriza)

  Tokom decembra biće izvršene izmene i dopune skoro svih poreskih zakona koje će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2018. godine. Izmenama Zakona o PDV-u biće odložena primena novog Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. jula 2018. godine. Osim toga, očekuju se vrlo značajne izmene u oblasti poreza na dobit, poreza na dohodak građana i drugih poreskih zakona.
  22. 12. 2017.
 • Izmene i dopune poreskih zakona (premijera)

  Tokom decembra biće izvršene izmene i dopune skoro svih poreskih zakona koje će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2018. godine. Izmenama Zakona o PDV-u biće odložena primena novog Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. jula 2018. godine. Osim toga, očekuju se vrlo značajne izmene u oblasti poreza na dobit, poreza na dohodak građana i drugih poreskih zakona.
  21. 12. 2017.
 • Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu

  Trening je posvećen detaljnoj analizi poreskog bilansa, odnosno primeni pravila u pogledu priznavanja prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2017. godinu. Do početka treninga biće poznate izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se delimično primenjivati već prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu. Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.
  13. 12. 2017.
 • Porezi i računovodstvo - aktuelnosti (besplatni promotivni seminari: ZR, NI, NS, BG, KG, UŽ, SU)

  Povodom aktuelnog trenutka u propisima iz oblasti poreza i računovodstva, kao i uobičajenih tema koje su aktuelne krajem godine, Poreska kancelarija Tatić organizuje besplatne (promotivne) seminare u 7 gradova. Seminari su promotivnog karaktera jer ćemo na njima predstaviti paket pretplate na časopis Porezi i računovodstvo za 2018. godinu i pozvati učesnike da se blagovremeno pretplate.
  od 9. do 28. 11.
 • Pravila priznavanja prihoda (primena novog MSFI 15, IFRIC Tumačenja 22 i drugih MSFI)

  1. januara 2018. godine počinje primena novog MSFI 15 – Prihodi po osnovu ugovora sa kupcima. Ovaj MSFI zamenjuje MRS 18 – Prihodi. Na treningu se razmatraju pravila priznavanja prihoda u opštim i specifičnim slučajevima. Osim priznavanja prihoda od prodaje, na treningu će biti objašnjena pravila priznavanja prihoda, kao i rashoda i imovine u slučaju kada je plaćen avans u stranoj valuti, u skladu sa novim IFRIC Tumačenjem 22. Daćemo osvrt i na priznavanje prihoda po osnovu državnih davanja u skladu sa MRS 20, kao i nekih drugih transakcija.
  7. 11. 2017.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter