Arhiva treninga

 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (repriza II)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  24. 10. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (repriza)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  19. 10. 2017.
 • Primena novog Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a i druge aktuelnosti (premijera)

  Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine. Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period. Na treningu ćemo dati detaljna objašnjenja o pravilima iskazivanja podataka na svim pozicijama Obrasca POPDV. Osim toga, na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.
  17. 10. 2017.
 • Poreske aktuelnosti (PDV, porez na dobit i oporezivanje ličnih primanja)

  Nakon sezone odmora, vreme je da se svi zajedno vratimo u (poresku) formu. Novi trening o poreskim aktuelnostima je idealna prilika za to. U očekivanju konačnog epiloga u vezi sa novim Pravilnikom o evidenciji i pregledu obračuna PDV-a, odabrali smo raznovrsne teme iz oblasti PDV-a, poreza na dobit pravnih lica, odnosno poreza po odbitku i poreza na dohodak građana.
  19. 9. 2017.
 • Pripreme za novi pregled obračuna PDV-a i druge PDV aktuelnosti (repriza II)

  Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju novog Pravilnika o evidenciji i pregledu obračuna PDV-a, kao i radnu verziju novog Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period, koji će se obavezno dostavljati uz poresku prijavu za svaki poreski period počev od 1. januara 2018.
  25. 7. 2017.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter