Arhiva treninga

Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA)

16. 5. 2018.
 

Narodna skupština usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Izmene su veoma brojne i značajne, a neke i sistemske. Na primer, propisana su nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a, pružanje poreskih usluga Poreske uprave, izmene u oblasti kancelarijske i terenske kontrole, obaveštavanje obveznika o dospelim obavezama (npr. putem SMS-a) i brojne druge izmene.  

PROGRAM PREDAVANJA

 • nova pravila za podnošenje izmenjene poreske prijave 
 • nova pravila povraćaja PDV-a
 • pružanje poreskih usluga – nova funkcija Poreske uprave
 • novine u postupku poreske kontrole
 • novine u postupku redovne naplate poreza 
 • novine u postupku prinudne naplate poreza
 • novi načini obaveštavanja obveznika  
 • dostavljanje poreskih akata u elektronskom obliku
 • nova iskustva PKT iz postupaka poreskih kontrola
 • uočeni propusti poreskih i drugih inspekcijskih organa
 • primena novih podzakonskih akata 
 • druge poreske aktuelnosti

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

mr Momo Kijanović, savetnik Poreske kancelarije Tatić

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

16. maja 2018. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter