Arhiva treninga

Oporezivanje ličnih primanja (obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica)

22. 2. 2018.
 

Tema treninga jeste praktična primena Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih srodnih propisa. Na treningu se razmatraju specifična i sporna pitanja u oblasti obračuna poreza i doprinosa na prihode zaposlenih i drugih fizičkih lica.   

PROGRAM PREDAVANJA  

 • pružanje pogodnosti zaposlenima i drugim licima
 • službeni put u inostranstvo – specifičnosti
 • stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • otpis potraživanja od fizičkog lica i momenat nastanka poreske obaveze
 • novčana i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • sporna pitanja iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana
 • oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica
 • oporezivanje prihoda ostvarenih u inostranstvu
 • (ne)postojanje obaveze plaćanja doprinosa za osnivače
 • isplate po osnovu izdataka za smeštaj, prevoz i ishranu predstavnika poslovnih partnera
 • upućivanje zaposlenih i poslovnih partnera na sportski ili neki zabavni događaj u inostranstvu
 • organizacija sportskih igara od strane poslodavca
 • naknada troškova lečenja fizičkim licima
 • naknada troškova licima koja nisu zaposlena kod isplatioca i dr.

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Ana Borkanović, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Nikola Jerinić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

22. februara 2018. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter