Arhiva treninga

Izmene i dopune poreskih zakona (premijera)

21. 12. 2017.
 

Tokom decembra biće izvršene izmene i dopune skoro svih poreskih zakona koje će se primenjivati uglavnom od 1. januara 2018. godine. Izmenama Zakona o PDV-u biće odložena primena novog Pravilnika o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a do 1. jula 2018. godine, a biće i drugih izmena u ovoj oblasti. 

Osim toga, biće izvršene značajne izmene u oblasti poreza na dobit (npr. sužavanje predmeta oporezivanja porezom po odbitku, izmene u poreskoj amortizaciji i dr.), poreza na dohodak građana (uvođenje novih poreskih podsticaja, preciznije uređivanje oporezivanja drugih prihoda i dr.) i drugih poreskih zakona.   

PROGRAM PREDAVANJA  

  • izmene i dopune Zakona o PDV-u
  • izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
  • izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama 
  • nove poreske prijave koje će biti u primeni od 1. januara 2018.
  • nova podzakonska akta doneta na osnovu poreskih zakona
  • PDV aktuelnosti 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

21. decembar 2017. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter