Arhiva treninga

Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2017. godinu

13. 12. 2017.
 

Trening je posvećen detaljnoj analizi poreskog bilansa, odnosno primeni pravila o priznavanju prihoda i rashoda u poreskom bilansu za 2017. godinu. Do početka treninga biće poznate izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje će se delimično primenjivati već prilikom utvrđivanja poreza na dobit za 2017. godinu.

Trening se posebno preporučuje obveznicima koji imaju kraće rokove za utvrđivanje konačnog rezultata u bilansu uspeha, a koji svakako zavisi i od poreskog rashoda.  

PROGRAM PREDAVANJA  

 • utvrđivanje poreski priznatih rashoda, sa posebnim osvrtom na sporna pitanja 
 • usklađivanje prihoda u poreskom bilansu
 • korekcija rashoda i prihoda od kamate u skladu sa principom "van dohvata ruke"
 • transakcije sa povezanim licima - specifična pitanja
 • kapitalni dobitak / gubitak - specifična pitanja
 • obračun poreske amortizacije u skladu sa novim pravilima
 • korišćenje prenetog poreskog gubitka
 • utvrđivanje poreskih kredita i primena poreskih podsticaja
 • poreski bilans obveznika u stečaju i likvidaciji
 • iskazivanje podataka u poreskom bilansu i poreskoj prijavi
 • utvrđivanje odloženog poreza - osvrt na neka pitanja 

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo i osnivač Poreske kancelarije Tatić

Đorđe Saveljić, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Falkensteiner Hotel Belgrade (konferencijska sala), Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd.

13. decembar 2017. godine, od 10:00 do 15:00.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa Porezi i računovodstvo14.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 17.900 + PDV

Cena uključuje: predavanje, materijal, osveženje i lagani radni ručak.

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u Prijavi za trening, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar) ili slanjem podataka na e-mail: office@pktatic.rs.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter