Očekuju se izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, bez odlaganja početka njegove primene

22.05.2018.
 

Obaveza sačinjavanja pregleda obračuna PDV-a propisana je odredbom člana 37. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u. Inicijalno je bilo predviđeno da ova obaveza počinje da se primenjuje 1. januara 2017. godine, ali je dva puta odlagana. Najpre je bilo propisano da se obaveza odlaže do 1. januara 2018. godine, a zatim do 1. jula 2018. godine (tj. za poreski period koji počinje 1. jula).

Prema našim saznanjima, novo odlaganje početka primene ove obaveze se ne planira. U vezi s tim, svima bi trebalo da bude jasno da se propisani rok može promeniti samo izmenama Zakona o PDV-u. Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u menjan pre mesec dana, a da tim izmenama nije izvršeno odlaganje ovoga roka, očigledno je da takva namera ne postoji. 

Krajem maja ili prvih dana juna biće izvršene izmene i dopune Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a. Ove izmene neće značiti izmenu koncepta Obrasca POPDV, već se vrše sa ciljem usklađivanja sa izmenama Zakona o PDV-u (izvršenim krajem 2017. godine, odnosno krajem aprila 2018. godine), kao i sa ciljem preciziranja i poboljšanja pojedinih pravila iskazivanja podataka u tom obrascu. Izmene će usloviti i potrebu da Poreska uprava uskladi nedavno doneto Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV. Prema našim saznanjima, Poreska uprava će najkasnije do kraja maja omogućiti testiranje Obrasca POPDV u tzv. testnom okruženju.  

Osim izmena Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, očekuju se izmene i dopune još nekoliko podzakonskih akata iz oblasti PDV-a, imajući u vidu da 1. jula 2018. godine počinje primena nedavno izvršenih izmena i dopuna Zakona o PDV-u. Biće izvršene izmeme pravilnika koji se odnose na posebnu poresku stopu, račune, poreska oslobođenja i poresku prijavu. 

Detaljna objašnjenja o svim aktuelnostima iz oblasti PDV-a i finalne instrukcije o pravilima vođenja evidencije o PDV-u i iskazivanju podataka u Obrascu POPDV daćemo na predstojećem treningu:

Izmene Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a (finalne pripreme za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV i druge izmene propisa o PDV-a). 

  • Premijera: 19. juna
  • Repriza: 21. juna 

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter