Objavljeno je korisničko uputstvo za korišćenje Centralnog registra faktura

05.02.2018.
 

Povodom početka rada Centralnog registra faktura (u nastavku: CRF) počev od 1. marta 2018. godine, na sajtu Uprave za trezor je objavljeno da će registracija pravnih lica / organa za pristup CRF-u biti omogućena od 6. februara 2018. godine podnošenjem online zahteva preko web aplikacije -https://crf.trezor.gov.rs/

Dokumentacija za CRF:

Link za registraciju: https://crf.trezor.gov.rs/

Link za korisničko uputstvo: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Ovlašćenje administratoru za rad u CRF (Obrazac CRF-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac CRF 5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Podsećamo da smo o ovoj temi detaljno pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/18, str. 165 i broj 2/18 str. 197.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura

Spisak korisnika javnih sredstava

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter