Objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona (PDV, dobit, dohodak, doprinosi i takse)

29.11.2017.
 

Kao što smo već ranije najavili na sajtu i u časopisu, kao i na upravo održanim seminarima, tokom decembra biće izvršene značajne izmene i dopune nekoliko poreskih zakona.

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti zakona, i to: 

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica; 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana; 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje; 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama. 

Prema našim saznanjima, nacrti zakona će vrlo brzo biti na sednici Vlade, nakon čega će u formi predloga zakona biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Većina izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, a neke će imati odloženu primenu

U nastavku izdvajamo najznačajnije izmene koje se očekuju.

POREZ NA DODATU VREDNOST 

 • odlaže se početak primene obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV-a, do 1. jula 2018. godine;
 • menja se poreski tretman izdataka za ishranu zaposlenih u tzv. restoranima društvene ishrane; 
 • uređuje se poreski tretman prometa investicionog zlata;
 • uređuje se poreski tretman prometa između koncesionara i davaoca koncesije; 
 • menjaju se pravila u pogledu refakcije PDV-a stranom državljaninu i poresko oslobođenje po tom osnovu;
 • menja se način određivanja mesta prometa jedinstvene turističke usluge; 
 • delimično se menjaju uslovi za refakciju PDV-a kupcima prvog stana i dr.

POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • svođenje predmeta oporezivanja porezom na dobit po odbitku samo na određene prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica (pravno i poslovno savetovanje, istraživanje tržišta i sl.); 
 • propisivanje roka od tri dana za plaćanje poreza po odbitku i podnošenje poreske prijave (umesto dosadašnje obaveze da se porez plati u momentu isplate prihoda); 
 • izmena člana 22a ZPDPL, koji se odnosi na poreski tretman otpisa potraživanja banaka; 
 • izmene u oblasti poreske amortizacije (ukidanje posebnog obračuna poreske amortizacije za nematerijalna ulaganja i dr.);
 • preciznije se uređuju pitanja u vezi sa transakcijama između povezanih lica i obaveze sastavljanja izveštaja o transfernim cenama;
 • preciznije se uređuje podnošenje poreskih prijava u slučaju stečaja i likvidacije i dr.

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI

 • ukida se pravo registrovanih preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva (počev za 2019. godinu); 
 • uvođenje novih poreskih podsticaja u oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa; 
 • povećanje neoporezivog iznosa kod poreza na zarade na 15.000 dinara;
 • preciznije razgraničenje između isplata koje nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak građana i onih koje imaju karakter dohotka (čl. 9. i 85. ZPDG); 
 • uvođenje poreskog oslobođenja za slučaj lečenja zaposlenih, prema stvarnim troškovima; 
 • brojne izmene u oblasti poreza na prihode od samostalne delatnosti i dr.

Detaljna objašnjenja o primeni novih zakona daćemo na treningu koji je zakazan za 21. decembar 2017. godine. 

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen!

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter