Objavljene su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu

10.03.2018.
 

Ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu. Kao što i sam naziv pravilnika govori, propisane kamatne stope odnose se na utvrđivanje poreza na dobit za 2018. godinu, a mogu se primenjivati i za potrebe obračuna poreza na dobit po odbitku u slučaju isplate prihoda od kamate povezanom nerezidentnom pravnom licu. 

Kamatne stope su objavljene blagovremeno kako bi povezana lica unapred mogla da znaju za koje kamatne stope će se smatrati da su u skladu sa principom "van dohvata ruke". 

TRENINZI U MARTU

  • 16. marta - Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)
  • 20. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera - još malo slobodnih mesta)
  • 21. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza - još malo slobodnih mesta)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter