Objavljene su izmene i dopune zakona iz oblasti PDV-a, poreskog postupka, akciza, računovodstva, revizije, deviznog poslovanja, faktoringa i igara na sreću

21.04.2018.
 

Narodna skuptšina Republike Srbije usvojila je izmene i dopune nekoliko poreskih i drugih zakona iz oblasti finansijskog poslovanja, i to: 

  1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;  
  2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; 
  3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; 
  4. Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu;
  5. Zakon o dopuni Zakona o reviziji;
  6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
  7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu;
  8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Svi zakoni objavljeni su u Sl. glasniku RS broj 30/18, od 20. aprila, a stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja tj. 28. aprila 2018. godine, s tim da pojedini zakoni, odnosno pojedine zakonske odredbe imaju odloženu primenu. 

Više detalja o usvojenim izmenama može se videti na www.porezionline.rs, a detaljna objašnjenja u novom broju časopisa Porezi i računovodstvo (5/18) koji je u pripemi.

Najznačajnije izmene izvršene su u oblasti poreskog postupka, jer Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj adminstraciji ima čak 98 članova. Na primer, propisana su nova pravila podnošenja izmenjene poreske prijave i povraćaja PDV-a, pružanje poreskih usluga Poreske uprave, izmene u oblasti kancelarijske i terenske kontrole, obaveštavanje obveznika o dospelim obavezama (npr. putem SMS-a) i brojne druge izmene.  

Detaljna objašnjenja o novim pravilima poreskog postupka daćemo na treningu koji je zakazan za 16. maj 2018. godine. 

Trening 16. maja: Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA)  

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter