Novi ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje (u organizaciji Poslovne akademije Privredne komore Srbije i Poreske kancelarije Tatić) počinje 30. marta 2018.

05.03.2018.
 

Poslovna akademija Pivredne komore Srbije i Poreska kancelarija Tatić organizuju novi (peti po redu) ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje. Cilj specijalističke obuke je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.

Obuka se realizuje kroz 100 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

Period obuke: 30. mart - 16. jun 2018.

Predavanja se održavaju petkom (16:00 -19:15) i subotom (9:30 - 14:00), u prostorijama Privredne komore Srbije.

Prijava učesnika vrši se preko sajta Privredne komore Srbije. Detaljnije informacije mogu se dobiti i putem telefona Poslovne akademije Privredne komore Srbije: 011/33 00 992. Kontakt osoba: Saša Kinđić

Oblasti predavanja, spisak predavača po oblastima, uslovi učešća i druge informacije mogu se videti na ovom linku.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter