Nezvanični iznosi najniže i najviše osnovice doprinosa koji će se primenjivati tokom cele 2018. godine

28.12.2017.
 

Izmenom člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Dakle, misli se na period od decembra 2016. godine do novembra 2017. godine.

Iznos najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.

Po istom principu utvrđivaće se i najviša mesečna osnovica doprinosa, što znači da se neće menjati tokom godine. Kao i do sada, najviša osnovica doprinosa utvrđivaće se kao petostruki iznos navedene prosečne zarade. 

U Službenom glasniku RS broj 117/17 objavljeno je da prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. godine iznosi 65.866 dinara. Kada se na taj iznos primeni propisani procenat za najnižu osnovicu (35%), odnosno kada se pomnoži sa pet - za potrebe utvrđivanja najviše osnovice, proizlazi da će tokom cele 2018. godine važiti sledeći iznosi, i to

  • najniža mesečna osnovica doprinosa: 23.053 dinara
  • najviša mesečna osnovica doprinosa: 329.330 dinara

Napominjemo da ovo nisu zvanični podaci, jer se tek očekuje njihovo objavljivanje. Imajući u vidu da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stupa na snagu 1. januara 2018. godine, navedeni podaci ne mogu da budu zvanično objavljeni pre toga datuma. Prelaznom odredbom ovog zakona propisano je da će se navedeni iznosi primenjivati od prvog narednog dana od dana objavljivanja iznosa osnovice u Službenom glasniku Republike Srbije. U tom smislu, ako navedene osnovice budu objavljene npr. 5. januara 2018. godine, primenjivaće se od narednog dana, a to znači da bi se prilikom isplate koja se vrši npr. 4. januara primenjivale trenutno važeće najniža i najviša osnovica doprinosa.  

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter