Izmenjena je Uredba o izvršavanju Zakona o PDV-u na teritoriji AP Kosovo i Metohija

27.04.2018.
 

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 26. aprila 2018. godine, donela je Uredbu o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (u nastavku: Uredba). Uredba će biti objavljena u narednom broju Sl. glasnika RS (verovatno broj 31/18 od 27. aprila), a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. 

Ne računajući tehničku korekciju izvršenu u članu 1. Uredbe, izvršena je samo jedna izmena. To je brisanje stava 2. u članu 2. Uredbe, koji se odnosio na način određivanja mesta prometa telekomunikacionih usluga

Detaljnije objašnjenje o suštini navedene izmene može se videti u vesti koja je objavljena na Porezi Online

TRENINZI U MAJU

  • 16. maja: Nova pravila poreskog postupka (u skladu sa izmenama i dopunama ZPPPA) 
  • 22. maja: Finansijski i operativni lizing - primena novog MSFI 16 i poreski aspekti 

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter