Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 4/18 (tema broja: Nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku)

31.03.2018.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 4/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 30. marta, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od ponedeljka - 2. aprila 2018. godine. U novom broju časopisa objavili smo: 

  • 21 tekst,
  • 21 poresku kratku temu i
  • 41 mišljenje Ministarstva finansija.

Centralna tema ovog broja jeste primena novih pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku. Počev od 1. aprila 2018. godine u primeni su izmenjene odredbe čl. 40. i 71. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a suština je da je značajno sužen predmet oporezivanja ovim porezom kada je reč o prihodima nerezidentnih pravnih lica od usluga. Umesto dosadašnjeg obuhvata svih usluga koje su pružene ili iskorišćene na teritoriji Srbije, sada će predmet oporezivanja biti samo tri grupe usluga (nezavisno od toga gde su pružene ili iskorišćene). Pravilnikom koji je ministar finansija doneo, bliže su uređene te vrste usluga. 

Druga izmena u oblasti poreza po odbitku je tehničke prirode, a odnosi se na produžavanje roka za predaju poreske prijave na Obrascu PDPO/S i plaćanje poreza. Počev od 1. aprila to je moguće uraditi u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen. Ovo pravilo odnosi se na sve vrste prihoda koji su oporezivi porezom na dobit po odbitku, a ne samo na prihode od usluga. 

Ministarstvo finansija predložilo je nove izmene i dopune Zakona o PDV-u (iako je zakon već menjan krajem 2017. godine) i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (to će biti šesnaeste izmene ovog zakona od početka njegove primene, čime se nastavlja praksa da se ovaj zakon menja najmanje jednom godišnje). Za razliku od predloženih izmena Zakona o PDV-u koje nisu brojne, u slučaju ZPPPA planira se izmena više od polovine članova jer nacrt zakona ima 101 član. Osim toga, predložene su izmene i zakona iz oblasti deviznog poslovanja, računovodstva, revizije i faktoringa.

U oblasti poreskog postupka očekuju se vrlo značajne izmene i neka nova sistemska rešenja. Jedna od izmena koja će biti od značaja za većinu obveznika odnosi se na izmenu pravila u pogledu podnošenja izmenjene poreske prijave, kao i na propisivanje posebnih uslova za povraćaj PDV-a. Posebno interesantna novina u oblasti ZPPPA jeste pružanje poreskih usluga Poreske uprave, a predviđene su i značajne izmene u postupku poreske kontrole. 

1. aprila 2018. godine počela je i primena novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. U tekstu smo dali osvrt na obaveze računovođa, revizora i poreskih savetnika, s tim da ćemo o ovoj temi nastaviti da pišemo i u narednim brojevima časopisa.  

TRENINZI U APRILU

  • 19. aprila - Aktuelnosti iz oblasti PDV-a, poreza na dobit, poreza po odbitku i poreskog postupka
  • 25. aprila - Izmene Zakona o deviznom poslovanju i sprečavanje pranja novca

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter