Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 2/18 (tema broja: Praktična primena MSFI 15 i utvrđivanje poreza na dobit)

29.01.2018.
 

Časopis Porezi i računovodstvo broj 2/18 dostupan je u aplikaciji Porezi Online od 29. januara 2018, dok pretplatnici štampanog izdanja mogu da ga očekuju od 31. januara. 

Februarski broj časopisa uobičajeno je posvećen utvrđivanju poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika, uz odabrane računovodstvene teme koje su od značaja za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovoga puta priredili smo nekoliko tekstova o pojedinim aspektima praktične primene MSFI 15Prihod po osnovu ugovora sa kupcima (čija primena je počela 1. januara 2018. godine, s tim da se podstiče i ranija primena), dok ćemo o ostalim aspektima primene ovog standarda nastaviti da pišemo i u narednim brojevima. 

Što se novih propisa tiče, donet je Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura, koji je od značaja za subjekte koji imaju komercijalne transakcije sa subjektima iz javnog sektora (kao dužnicima). Suština je da su poverioci u ovim transakcijama dužni da izdate fakture i druge zahteve za isplatu registruju pre njihovog dostavljanja dužnicima. Subjekti javnog sektora (dužnici) smeju izmirivati svoje obaveze po navedenim dokumentima samo ako su pravilno registrovani. Registracija faktura u Centralnom registru faktura po odredbama ovog pravilnika vršiće se počev od 1. marta 2018. godine.

U novom broju časopisa objavili smo 27 tekstova, 20 poreskih kratkih tema i 23 mišljenja Ministarstva finansija.

Povodom značajnih izmena i dopuna nekoliko zakona iz oblasti ličnih primanja (porez na dohodak građana, doprinosi, radni odnosi), koje su izvršene krajem prethodne godine, odlučili smo da zakažemo trening o oporezivanju ličnih primanja - 22. februara. Na treningu ćemo razmatrati specifična i sporna pitanja u oblasti obračuna poreza i doprinosa na prihode zaposlenih i drugih fizičkih lica. 

Prijavite se za trening na vreme. Broj mesta je ograničen.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter