Informacije o predstojećim PKT treninzima koji se održavaju u februaru i martu 2018.

12.02.2018.
 

Poreska kancelarija Tatić - 22. februara održava trening: Oporezivanje ličnih primanja (obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica). Za ovaj trening više nema slobodnih mesta

Tokom marta biće održana još najmanje tri treninga. Povod za održavanje ovih treninga jeste obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu u tzv. statici, kao i okolnost da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko uputsvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV

Korisničko uputstvo sadrži objašnjenja sa primerima na više od 180 strana, pa je osnovna svrha treninga da skrenemo pažnju na najvažnije, imajući u vidu da smo tokom prošle godine (na treninzima i u časopisu) već dali precizne instrukcije u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. Na treningu se razmatraju i druge aktuelnosti iz oblasti PDV-a.

Druga tema ovog treninga jeste oporezivanje prihoda nerezidentnih pravnih lica porezom na dobit po odbitku u skladu sa novim pravilima - čija primena počinje 1. aprila 2018. godine. Do početka treninga očekuje se donošenje pravilnika kojim će nova pravila oporezivanja biti bliže uređena

TRENINZI U MARTU

  • 16. marta - Oporezivanje imovine (utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i porez na prenos apsolutnih prava)
  • 20. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (premijera)
  • 21. marta - Primena Korisničkog uputstva za pregled obračuna PDV-a i nova pravila oporezivanja porezom na dobit po odbitku (repriza)

Prijavite se brzo, jer broj mesta je ograničen na 80 učesnika! 

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter