Faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku ne mora da se štampa i pečatira

13.12.2017.
 

U nastavku prenosimo informaciju sa sajta Vlade Republike Srbije, koja se odnosi na (ne)obaveznost štampanja računovodstvenih isprava koje su izvorno nastale u elektronskom obliku.

"Vlada Republike Srbije saopštila je danas da je učinila još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja jer računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis.

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.
 
Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. 
 
Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim
 
Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.
 
Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku, ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom, takođe ne mora biti potpisana elektronskim potpisom. 
 
Predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila je tim povodom da se primenom ovog propisa eliminišu veliki nepotrebni troškovi i olakšava poslovanje, naglasivši da ušteda novca, papira i vremena znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim standardima."

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter