PKT vesti

 • Osvrt na pogrešna tumačenja pravila oporezivanja prihoda od izdavanja nepokretnosti koje ostvaruje fizičko lice koje ujedno ima i status preduzetnika paušalca

  02.03.2018.
  Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), izvršenim krajem 2017. godine precizirana je odredba člana 65a stav 3. ovog zakona koja se odnosi na poreski tretman prihoda koji se ostvaruju od izdavanja nepokretnosti. Naime, prema odredbi člana 65a stav 3. ZPDG, prihodi koje od izdavanja nepokretnosti ostvari obveznik iz člana 32. ovog zakona, osim preduzetnika paušalca, oporezuju se kao prihod od samostalne delatnosti. Kao što smo već objasnili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 1/18, suština je da nije reč o nekakvoj izmeni poreskog tretmana od 1. januara 2018. godine, već samo pravno-tehničkom usaglašavanju norme imajući u vidu da su definisane četiri kategorije preduzetnika (preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice). Međutim, u pojedinim „stručnim“ časopisima obično pravno-tehničko usaglašavanje predstavljeno je kao navodna značajna izmena u pogledu načina oporezivanja prihoda od nepokretnosti koje ostvari fizičko lice koje je registrovano kao preduzetnik i koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod (preduzetnik paušalac).
 • Informacije o predstojećim PKT treninzima koji se održavaju u februaru i martu 2018.

  12.02.2018.
  Poreska kancelarija Tatić - 22. februara održava trening: Oporezivanje ličnih primanja (obračun poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica). Za ovaj trening ostalo je svega nekoliko slobodnih mesta. Za sada nije u planu zakazivanje istog treninga u drugom terminu. Tokom marta biće održana još najmanje tri treninga. Povod za održavanje ovih treninga jeste obaveza podnošenja poreske prijave za porez na imovinu u tzv. statici, kao i okolnost da je Poreska uprava na svom sajtu objavila Korisničko uputsvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV - Obrascu POPDV.
 • Objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV

  07.02.2018.
  U vezi sa obavezom dostavljanja pregleda obračuna PDV-a, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period jul, odnosno jul-septembar 2018. godine, na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV broj 000-431-00-00040/2018-K0052 od 31. 1. 2018. godine (u nastavku: Korisničko uputstvo).
 • Objavljeno je korisničko uputstvo za korišćenje Centralnog registra faktura

  05.02.2018.
  Povodom početka rada Centralnog registra faktura (u nastavku: CRF) počev od 1. marta 2018. godine, na sajtu Uprave za trezor je objavljeno da će registracija pravnih lica / organa za pristup CRF-u biti omogućena od 6. februara 2018. godine podnošenjem online zahteva preko web aplikacije -https://crf.trezor.gov.rs/
 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 2/18 (tema broja: Praktična primena MSFI 15 i utvrđivanje poreza na dobit)

  29.01.2018.
  Februarski broj časopisa uobičajeno je posvećen utvrđivanju poreza na dobit pravnih lica i preduzetnika, uz odabrane računovodstvene teme koje su od značaja za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja. Ovoga puta priredili smo nekoliko tekstova o pojedinim aspektima praktične primene MSFI 15 – Prihod po osnovu ugovora sa kupcima (čija primena je počela 1. januara 2018. godine, s tim da se podstiče i ranija primena).

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter