PKT vesti

 • Izašao je časopis Porezi i računovodstvo broj 10/17 (tema broja: Nabavka dobara sa ciljem doniranja)

  30.09.2017.
  Kao temu broja izdvojili smo poreski tretman prometa dobara i usluga bez naknade, sa posebnim osvrtom na primenu propisanih pravila u slučaju prometa iz oblasti građevinarstva. Osim toga, u ukupno 23 teksta, 24 kratke teme i 25 službenih mišljenja obuhvatili smo vrlo raznovrsnu problematiku iz nekoliko oblasti.
 • Informacija o novom pravilniku o pregledu obračuna PDV-a i najavljenim izmenama poreskih zakona

  30.09.2017.
  Novi pravilnik o pregledu obračuna PDV-a, iako je još pre skoro dva meseca pripremljen (sprovedena je zakonodavna procedura), još uvek nije upućen na objavljivanje. Ipak, kao i ranije, tako ni sada nema naznaka da će se od njegovog objavljivanja odustati, naprotiv. U tom smislu, moguće je da već tokom prve nedelje oktobra pravilnik bude objavljen.
 • Novi broj časopisa Porezi i računovodstvo (9/17) i novi trening o poreskim aktuelnostima

  02.09.2017.
  Kao temu broja odabrali smo član 25. Zakona o PDV-u koji uređuje poreska oslobođenja od PDV-a bez prava na odbitak prethodnog poreza. To je oblast o kojoj je verovatno najmanje pisano u stručnoj literaturi (u odnosu na ostale aspekte PDV-a), a u stvari je vrlo kompleksna i nameće brojna sporna pitanja s aspekta praktične primene. Sa ciljem njihovog razjašnjenja, u čak 11 zasebnih tekstova obradili smo skoro sve promete na koje se ovo poresko oslobođenje odnosi.
 • Novi ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje počinje 6. oktobra 2017.

  02.09.2017.
  Privredna komora Srbije - Privredna komora Beograda i Poreska kancelarija Tatić organizuju novi (četvrti po redu) ciklus specijalističke obuke za poresko savetovanje. Cilj specijalističke obuke je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na praktičnoj primeni poreskih propisa. U toku obuke učesnici će prolaziti kroz intenzivni interaktivni rad koji će im omogućiti da dobiju obrazovanje iz poreske materije.
 • Izmenjena je Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

  25.08.2017.
  Vlada Republike Srbije na upravo održanoj sednici (25. avgusta) donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti, koja će biti objavljena u narednom broju Sl. glasnika RS.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter